Kremacja zwłok Wałbrzych

Kremacja zwłok jest alternatywną formą pochówku w stosunku do pogrzebu tradycyjnego. Niezależnie od przesłanek, na podstawie których podjęta zostaje decyzja o wyborze takiej właśnie formy pochówku, kremację uważa się za wybór nowoczesny, wyraz postępu i wolności osobistej, uwzględniający także troskę o ochronę środowiska.

Posiadamy największy wybór urn kremacyjnych w Wałbrzychu – ponad 100 modeli.

kremacja zwłok Wałbrzych

Pogrzeby z kremacją

Pogrzeby z uprzednią kremacją zwłok nie różnią się niemal niczym od pogrzebów w formie tradycyjnej, a sam proces spopielenia realizowany jest z poszanowaniem godności Zmarłego i jego rodziny. Również przygotowanie ciała Zmarłego do kremacji w niczym nie odbiega od tego, które przeprowadza się w toku przygotowania do pogrzebu z trumną. W trakcie uroczystości żałobnych do grobu odprowadza się urnę ze spopielonymi szczątkami Osoby Zmarłej i składa z szacunkiem w grobie ziemnym, murowanym lub kolumbarium.

Większość kościołów i związków wyznaniowych dopuszcza możliwość kremacji. Także Kościół Katolicki uznaje tę formę pochówku, o ile nie jest wybrana z powodów przeciwnych wierze. Wśród przepisów liturgicznych regulujących przebieg obrzędów pogrzebowych znajdują się również takie, które odnoszą się do kremacji i uwzględniają obecność urny z prochami Zmarłego.

Zakład Pogrzebowy Ozyrys ma doświadczenie w organizacji kremacji zwłok w Wałbrzychu i okolicach. Przeprowadzenie samego procesu spopielenia możliwe jest dzięki współpracy z jednym z okolicznych krematoriów. Zapewniamy również kompleksową obsługę uroczystości pogrzebowych z uprzednią kremacją, a także bogaty asortyment akcesoriów pogrzebowych, odpowiednich do tego typu ceremonii – w tym trumien oraz urn kremacyjnych.